„Ez valóban elkötelezettség”

Yvonne Dederick a TV2 társadalmi felelősségvállalásáról

 

Tulajdonosként, vezérigazgató-helyettesként, gyakorlatilag első számú vezetőként egy jelentős gazdasági vállalkozásnak, egy médium tulajdonosának lenni milyen felelősséget és milyen szerepet jelent? Nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon nőként megfelelni és az üzletben részt venni az egy másfajta kihívás.

Hihetetlen felelősséggel jár, amely hatalmas lehetőség is egyben. Éppen ezért próbálom igen aktívan, pozitív, konstruktív módon, ugyanakkor nőként megélni ezt az új helyzetet. Régóta foglalkoztat a nők szerepe az üzleti életben: számos fórumon veszek részt, és jó néhány ezzel kapcsolatos kutatást is tanulmányoztam. Többek között a McKinsey tanácsadó cégét, amely kimutatja, hogy a nők aktív részvétele egy cég felső vezetésében egyértelműen pozitív hatást gyakorol az adott cég cash-flow, pénzügyi és üzleti eredményeire. Ezen kívül számtalan szociológiai tanulmány is egyértelműen kifejti: a társadalom és a gazdaság is sokkal jobban működik ott, ahol a nők aktívan és egyenjogú szereplőként tölthetnek be felsővezetői pozíciót, szerepet játszanak a politikában vagy a tudományban. Magyarországon van még tennivaló ezen a téren, ezért gondolom úgy, hogy más cégekkel összefogva, olyan programokat kell kidolgoznunk, amelyekkel - természetesen a férfiak bevonásával - javíthatunk a helyzeten. A cél tehát végső soron az, hogy hozzájáruljunk a társadalmi, gazdasági és az üzleti élet pozitív irányú változásához. Én ebben nagyon hiszek, egyfajta missziómnak tekintem.

A fenntarthatóságnak nagyon sok területe van, a nők szerepe ebből a szempontból nagyon fontos. Nem a férfiak ellenében kell fölépíteni egy rendszert, hanem együtt gondolkodva, együtt beszélgetve. A nők szerepe igenis egy nagyon komoly fenntarthatósági kérdés.

Ezzel teljes mértékben egyetértek. Tradicionálisan nagyon sok dolgot könyvelnek el pusztán „női ügyként”. Ilyenek például a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek, bár szerencsére már ezen a területen is látszanak javuló tendenciák. Néhány évvel ezelőtt részt vettem a United Way gyermekprogramjában, melynek célja játszóterek biztonságosabbá tétele volt. Akkor szándékosan vontunk be férfiakat, jelezvén, hogy a gyermekekkel kapcsolatos dolgokat nem lehet csupán női ügyként kezelni, azokat a férfiakat, tágabban értelmezve az egész társadalmat érintő, közös ügyként kell felfogni.

Nagyon sok vád éri a kereskedelmi médiumokat, miközben a saját magunk felelősségéről megfeledkezünk. Nektek tulajdonosként mit jelent a felelős működés?

Alapvetően minden iparágban kulcskérdés manapság a fenntarthatóság. A médiában ráadásul - ami annyira személyes, és olyan jelentős a véleményformáló szerepe - úgy gondolom, kötelezettség. A TV2 a néző személyes életének része, családorientált, értékalapú csatornaként arra törekszik, hogy olyan pozitív értékrendet közvetítsen, amivel közelebb tudja hozni az emberekhez a fenntarthatósághoz kapcsolódó témákat.

Ez egy nagyon komoly kérdés, hiszen a kereskedelmi médiumok - a televíziók legfőképpen - nem azért jöttek létre, hogy megmentsék a világot, hogy társadalmi problémákat oldjanak meg. Mégis a műsorokon keresztül jelentős szerepet vállaltok ebben. A hitelesség és az edukáció itt nagyon fontos. Hogyan tudjátok ezt megoldani, miközben nem ez a feladatotok? Szórakoztatni kell, ki kell szolgálni a közönséget, közben mégis valamilyen módon az értékeket bele kell csempészni.

A TV2 hagyományosan érzékeny a társadalmi problémák iránt. Ez régóta része a csatorna értékrendjének. Számunkra ez nem áldozat, mi kötelességünknek tekintjük, hogy kivegyük a részünket a társadalmi felelősségvállalás feladataiból.
Több mint 100 magyar nyelvű csatorna van, de mi az egyre növekvő mennyiségű helyi tartalmaink révén közelebb tudunk kerülni a magyar nézőkhöz, és széles tömegeket érünk el. Ezekbe a tartalmainkba ágyazva közvetíteni tudunk olyan üzeneteket, amelyek fontosak számunkra, és építik a társadalmat. Jellemzően az aktuális műsorainkban jelennek meg ezek: megszámlálhatatlan alkalommal vetettünk fel környezetvédelemmel, klímakérdéssel, egyenjogúsággal, vagy akár a hátrányos helyzetű gyermekek problematikájával kapcsolatos kérdéseket, nem csupán a problémát feltárva, de megoldási modelleket is mutatva. De arra is volt példa, hogy valamelyik szórakoztató műsorunkban hívtuk fel a figyelmet társadalmi problémára.

Tavaly ősszel mindemellett egy nagyon komoly, nagy ívű, saját CSR programot is elindítottunk „Süss fel nap!” címmel, mely a hátrányos helyzetű gyermekek problémájára fókuszált, és olyan fantasztikus embereket mutatott be, akik saját mikrokörnyezetükben, társadalmi munkában, önzetlenül tettek azért, hogy javuljanak a körülmények. Példájukon keresztül konkrét megoldási javaslatokat tudtunk mutatni a nézőknek. Mindezt ráadásul úgy dolgoztuk fel, hogy valóban tömegeket értünk el és mozgattunk meg.

Amikor a felelős működésről és fenntarthatóságról beszélünk, akkor nagyon sokan az üzleti érdeket egyfajta szemérmességgel, álságossággal próbálják kikerülni, miközben nyilvánvalóan egy gazdasági társaság vagytok, tehát az üzletet kell szolgálni. Erről nem nagyon szeretnek beszélni, és fontos hogy ezt kimondod.

Akkor tudunk létezni, ha profitot termelünk, amivel megélhetést tudunk biztosítani a munkavállalóinknak, a beszállítóinknak, ugyanakkor a nézőink, reklámozóink érdekében is itt tudunk maradni a piacon. Ezt nyilvánvalóan nem kell szégyellnünk, erről szól a piacgazdaság. Mi pedig azt a filozófiát valljuk, hogy a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségnek üzleti szempontból is lehet hozadéka, hiszen kifejezetten pozitívan hat a márkaértékre és a hírnévre.

Mint említettem, a TV2 hagyományosan érzékeny a társadalmi problémák iránt. Így tehát eddig is a megítélésünk része volt, hogy érzékeny, nyitott, emberközeli médium vagyunk. Hiszünk benne, hogy a TV2 üzleti sikeréhez ez nagymértékben hozzájárul.

Kétféle út lehet egy vállalat számára, az egyik, hogy saját programokat indít, a másik pedig az, hogy média felületként csatlakozik valamilyen már meglévő társadalmi ügyhöz, egy adott társadalmi problémát fölkarol. Nyilván megoldani nem tudjátok, de a megoldás katalizátorai tudtok lenni. Hogyan választotok, hiszen nyilvánvaló, hogy a magyar társadalom és az egész világ is a problémák sokaságától szenved. Mindenkinek a búját-baját nem lehet felvállalni. Nehéz választás lehet, mert nagy eléréssel sok emberhez szóltok, olyan problémákat kell választani, amik fontosak és számít a nézőknek is.

Valóban, a hatékonyság miatt mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően válasszuk ki a fókuszpontokat, különben elveszünk a sok-sok megoldásra váró problémában. A TV2-nél ezért - mind a saját CSR programunk megalkotásánál, mind azokban az esetekben, amikor arról döntünk, hogy milyen, tőlünk független programokat támogassunk - a „TV2 a Jövőért” koncepcióban megfogalmazott CSR filozófiánkat vesszük alapul. Eszerint elkötelezettek vagyunk a gyermekek védelmét illetően, fontosnak tartjuk a gyermekek jövőjét és az esélyegyenlőség biztosítását, támogatjuk az egészség- és környezettudatos gondolkodásmódot. Arra törekszünk, hogy azokat a kezdeményezéseket támogassuk, amelyek ezekkel a problémákkal foglalkoznak.
Nem véletlen egyébként, hogy így alkottuk meg a filozófiánkat. Az ebben foglaltak ugyanis magánemberként, szülőként is nagyon fontosak számunkra, és természetesen felelősen gondolkodó média szakemberként is, hiszen a gyermekek helyzetének javításával a jövő médiafogyasztóinak magatartására lehetünk pozitív hatással.

A felelős gondolkodás, a társadalmi problémáknak a megjelenítése mennyiben tud benneteket valóban megkülönböztetni, és mennyire tud valóban egy nagyobb vonzóságot jelenteni, akár a nézők felé, a társadalom felé, vagy a B2B partnereitek felé? Ez egy fontos kérdés, hiszen nagyvállalatoknál is van, aki arról számol be, hogy igen, ez egy plusz előny, van aki azt mondja, hogy a mi befektetőinket ez egyáltalán nem érdekli, csak a profit számít. Megéri ebbe erőforrásokat tenni?

Mindenképpen megéri. Sok csatornától éppen az különböztet meg minket, hogy sokkal közelebb vagyunk a magyar nézőkhöz, ismerjük az igényeiket, tudjuk, hogy mi szórakoztatja őket, de ugyanígy ismerjük és értjük a problémáikat is. Ez köszön vissza a CSR elkötelezettségünkben, és erre a logikára épül a műsorpolitikánk is, nem véletlen, hogy ennyit invesztálunk a saját gyártású műsorainkba.

A társadalmi felelősségvállalást egyértelműen értékelik a nézők, a „Süss fel nap!” programunk sikere kétségbevonhatatlan bizonyíték erre. Üzleti partnereinktől is nagy számban érkeztek pozitív visszajelzések, amelyek túlmutattak az udvarias gesztusokon. Többen jelezték, hogy szívesen csatlakoznának a program következő fázisához, amit 2014 őszén fogunk elindítani.

Nyilván a menedzsment érti ezt a kérdést, de nagy szervezet vagytok, sok száz munkatárssal. Ha a műsorkészítők, a gyártás, ha bárki nem érti, hogy miről szól a TV2, mi az üzenete, akkor egy nagyon nehéz helyzet állhat elő, hiszen rájuk van égetve a TV2 brand, tehát ők a márkanagyköveteitek. A munkatársaitok hogyan értik ezt?

A nézők és az üzleti partnereink felé kimutatott értékrend teljes összhangban van a belső működésünkkel. Kifejezetten szorosra fontuk az együttműködést a CSR programot felügyelő marketing és pr csapat, valamint a HR között. Egyrészt törekszünk arra, hogy tevőlegesen is bevonjuk a kollégákat a „Süss fel nap!” programba, másrészt rengeteg egyéb kezdeményezésünk is van. Sokat foglalkozunk egészséggel, táplálkozással, környezetvédelemmel: futóprogramjaink, szemétgyűjtési akcióink vannak, defibrillátorokat helyeztünk el az épületben, megvalósult a nyomtató konszolidáció, nemrég pedig elindítottuk az „Óv-lak” programot, amely a kollégák gyermekei számára biztosít délutáni felügyeletet. Úgy látjuk, hogy ezek a kezdeményezések nem csupán hasznosak, de szervezetet is összekovácsolják.

Hosszú távra terveztek. Milyen vízióid vannak, mit gondolsz ma Magyarországon, vagy akár a világban a médiumoknak a felelőssége milyen irányba mehet el? Marad-e ez az irány, hogy a vállalatok egyre inkább nagy társadalmi problémák felé fordulnak?

Egyre több vállaltnál látjuk, hogy felkarolnak bizonyos társadalmi problémákat. Ez most trendi, divatos dolog, mi a TV2-nél azonban nem emiatt, sokkal inkább egy, a vállalat értékrendjében régóta fellelhető elkötelezettség miatt foglalkozunk társadalmi problémákkal. Büszkék vagyunk rá, hogy a TV2-t sok más mellett ez is markánsan megkülönbözteti a többi csatornától. 

Ami pedig a médiumokat illeti: óriási a felelősségük, ezzel a TV2-nél tökéletesen tisztában vagyunk. A legfrissebb kutatásokból kiderül, hogy a magyar lakosság 80%-a minden új információt az elektronikus médiából szerez, a híradók meghatározó szerepet töltenek be az állampolgárok tájékozódásában. Az elemzések szerint Magyarországon a TV2 hírműsora számít a legfontosabb hírforrásnak, nézettségét tekintve a Tények Magyarország egyik legnépszerűbb műsora. Átlagosan 26 százalék körüli közönségarányt hoz, de gyakran 30 százalék feletti eredményt is elér. Ez pedig - mindamellett, hogy elképesztően erős pozíciót biztosít nekünk a médiapiacon - óriási felelősséget is jelent. Éppen ezért továbbra is kötelességünknek tekintjük, hogy ezzel az erővel fontos társadalmi problémák megoldásában segédkezzünk, ezért a CSR programjaink a jövőben is kiemelt szerepet fognak betölteni a vállalat életében.

Forrás: Kőszegi András - Ez a CSR (a BrandTrend Könyvek kiadásában)


Címkék:

2014. október 3. 14:43© 2017 TV2 Zrt.
POWERED BY NEOPORT CORE CMS